فال حافظ

فال حافظ

حاشا که من به موسم گل ترک مي کنم
مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم
از قيل و قال مدرسه حالي دلم گرفت
کي بود در زمانه وفا جام مي بيار
از نامه سياه نترسم که روز حشر
کو پيک صبح تا گله هاي شب فراق
اين جان عاريت که به حافظ سپرد دوست
من لاف عقل مي زنم اين کار کي کنم
در کار چنگ و بربط و آواز ني کنم
يک چند نيز خدمت معشوق و مي کنم
تا من حکايت جم و کاووس کي کنم
با فيض لطف او صد از اين نامه طي کنم
با آن خجسته طالع فرخنده پي کنم
روزي رخش ببينم و تسليم وي کنم

تعبیر فال : کاری را که در پیش داری به پایان برسان و از انجام آن منصرف نشو. به عقل و درایت خود تکیه کن و به سخنان مردم گوش فرا نده تا در تصمیم خود متزلزل و مردد نشوی. به خداوند تکیه کن تا در کارها موفق شوی.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2020 | تمامی حقوق این وب سایت برای movazeb.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:movazeb.ir