فال حافظ

فال حافظ

دلا رفيق سفر بخت نيکخواهت بس
دگر ز منزل جانان سفر مکن درويش
وگر کمين بگشايد غمي ز گوشه دل
به صدر مصطبه بنشين و ساغر مي نوش
زيادتي مطلب کار بر خود آسان کن
فلک به مردم نادان دهد زمام مراد
هواي مسکن مولوف و عهد يار قديم
به منت دگران خو مکن که در دو جهان
به هيچ ورد دگر نيست حاجت اي حافظ
نسيم روضه شيراز پيک راهت بس
که سير معنوي و کنج خانقاهت بس
حريم درگه پير مغان پناهت بس
که اين قدر ز جهان کسب مال و جاهت بس
صراحي مي لعل و بتي چو ماهت بس
تو اهل فضلي و دانش همين گناهت بس
ز ره روان سفرکرده عذرخواهت بس
رضاي ايزد و انعام پادشاهت بس
دعاي نيم شب و درس صبحگاهت بس

تعبیر فال : زیاده طلبی و بلند پروازی، غیر از رنج و مصیبت، نتیجه ای ندارد. قناعت گنجی است که باید قدر آن را دانست. به خدا توکل کن و برای لذت های زودگذر زندگی، خود را اسیر و بنده دیگران نکن. هوا و هوس را از وجود خود دور کن.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای movazeb.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:movazeb.ir